box
شرکت تحلیل گران داده ویرا لوتوس یک شرکت برنامه نویسی چند وجهی در حوزه مکانیزاسیون می باشد ، ما زیر ساخت قدرتمندی از تکنولوژی طراحی کردیم که به وسیله آن می توانیم رویه ها را به صورت کاملاّ بهینه طراحی واجرا کنیم. حوزه فعالیت ما مکانیزاسیون صنعت، سلامت و توسعه ابزار است. ما معتقدیم اگر فناوری به صورت متناسب در حوزه ای پیاده نشود می تواند رویه را مختل کند. بنابراین شناخت مسئله ، بهینه سازی راه حل ، چه در ساخت ابزار و چه در جریان اجرای رویه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. امید داریم بتوانیم با عرضه محصولاتی متناسب و قدرتمند، در پیشبرد هریک از حوزه هایی که در آن فعال هستیم، نقشی مؤثر ایفا کنیم.